Aparatul de specialitate

Demnitari:

Voaideș Ioan – Primar

Miluț Pîntea- Viceprimar 

Cabinet primar

Consilier personal- Șimon Marcel

Secretar General  al comunei 
Mihai Țepeș

Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului 
 Consilier-Dandu Ioan

Compartiment resurse umane
 Consilier Găină Maria

Compartiment registrul agricol
 Inspector- Găină Bangău Virginia

Compartiment contabilitate
 Inspector- Covasan Elena
 Inspector-Pop Nicoleta

Compartiment Achiziții Publice

Consilier Covasan Ana Maria

Compartiment Taxe și Impozite

Inspector-Bucur Maria

Inspector- Bucur Laura

Compartiment Asistență Socială

Referent- Chindea Iliana

Consilier Țepeș Gabriela Iuliana

Asistent medical comunitar- Pântea Ionela

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență
 Șef serviciu- Mihai Găină

Compartiment administrativ
 Șofer microbuz școlar- Scoruș Marinel, Bucur Ion, Oniga Toader, Voideș Petrescu Emil

Îngrijitor- Bocancea Ilenuța

Compartiment  bibliotecă, cultură și evenimente
Referent- Covasan Claudiu  Constantin

Comments are closed.