Vegetația şi fauna

       Zona împădurită a comunei Dămuc este acoperită cu păduri de rășinoase, îndeosebi cu molid, mai rar fag, tei, brad alb, zadă, pin. Pășunile sunt acoperite cu specii ierboase ca spânzul, mierea ursului, vioreaua, trifoiul sălbatic, ferigi. Pe stâncăriile calcaroase se întâlnesc o serie de rarități floristice, printre care se remarcă sângele voinicului, floarea de colț, specii ocrotite.

            Vegetaţia zonei este caracterizată prin preponderanţa păşunilor, cu floră diversă.

      Dintre plantele medicinale întâlnite în zonă menţionăm: muşeţelul (Marticaria chamomilla), coada şoricelului (Achillea millefolium, Achillea setacea), cicoarea (Cicorium intybus), oregano (Origanum vulgare), pojarniţa (Hypericum perforatum), pătlagina (Plantago lanceolata, P. Media, P. major), mierea ursului (Pulmonaria officinalis), podbalul (Tusșilago farfara), cimbrişor (Tymus vulgaris), păpădia (Taraxacum officinale), menta (Mentha agnatica), socul (Sambuscus nigra, S. racemosa), măceșul (Rosa canina), teiul (Tilia cordata, T. tamentosa), păducelul (Crataegus monogyna).

            Ca şi plante melifere de bază în această zonă sunt: zmeurul (Rubus idaeus), precum şi numeroase plante cu flori din pajişti şi fâneţe.

            Dintre mamiferele caracteristice zonei amintim: vulpea (Canis vulpes), mistreţul (Sus scrofa), iepuri (Lepus europaeus), şoareci de câmp (Microtus arvalis), cerb, capra neagră, urs brun, lupul cenușiu, căprioara, jder, râs, pisica sălbatică.

         Dintre păsări enumerăm: cucul (Cuculus canorus), piţigoiul (Parus major), cicănitoarea (Dryobates major), cinteza (Fringilla coclebs), mierla (Turdus merula), rândunica (Thinida rustica, Hirundo rustica), vrabia (Passer domesticus).

            Ca şi vânători ai rozătoarelor şi păsărilor de curte sunt întâlniţi: uliul păsărilor (Accipter nisus), uliul găinilor (Acciptilis gentilis).

         Dintre insecte mai răspândite sunt: cărăbuşul de mai (Mellotantha mellotantha), furnica (Fornica rufa), fluturele de fâneţe (Laxastega stilicolis), lăcustele de iarbă (Tittigania cantanus fussly), fluturele alb (Vanassa urticae), bondarul de pământ (Bambus terestres), ţânţari, libelule, etc.

          Reptile ce pot fi întâlnite: şopârlă (Lacerta argilis), şarpele de apă (Natrix natrix), guşterul (Lacerta virides), vipera comună (Vipera berus berus), broaşte (Rana temporaria şi Bombina variegata), salamandra, etc.

            Nu lipsesc nici dăunătorii legumelor: gândacul de Colorado (Leptinotara decelineata), care aduce mari pagube, viermele cepei şi a usturoiului (Angrilolina dispace), ploşniţa umbelifelilor (Canus marginatus), atacă morcovul, mărarul şi pătrunjelul. Dintre dăunătorii pomilor fructiferi amintim: puricele melifer al mărului (Psylla mali), atacă soiul creţesc şi ionatan, păduchele cenuşiu al porumbului (Hiolapteus arundis), gărgăriţa florii de măr (Authanamos pomorum) şi păduchele negru al cireşului (Myzus cerasi) care atacă cireşul şi vişinul.   

            Dintre speciile de peşti caracteristice apelor menţionăm o seamă de peşti precum: păstrăvul (Salmo trutta), boişteanul (Phoximus phoximus), cleanul (Lucicus cephalus), scobarul (Chondrostoma nasus), zglăvoaca (Cottus gobio), porcuşorul, grindeul (Neemacheilus barbatulus).

Comments are closed.