Primăria Dămuc

Consiliul Local

Dezvoltare

Informatii de interes public

Legaturi utile

Video

Inchide

Trimite unui prieten

Secretar

Exportă PDF - Secretar Tipărește pagina - Secretar Trimite unui prieten - Secretar

Nume: Mihai Țepeș
Data naşterii: 02 decembrie 1984
Stare civilă: căsătorit
E-mail: secretar@comunadamuc.ro
Studii:
* 2004 - 2008 - Universitatea Petru Maior, Tîrgu-Mureș, Facultatea de Ştiinţe Economice și Administrative, Specializarea Drept;
* 2000 - 2004 - Liceul Militar Neagoe Basarab, Buzău;
Experienţă profesională:
* 2013 - prezent - secretar al comunei Dămuc, judeţul Neamţ.
* 2011 - 2013 - consilier personal al primarului comunei Dămuc;
* 2008 - 2011 - jurist al S.C. Țepeș Emel S.N.C. Dămuc;
Limbi străine: engleza - nivel mediu


LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*)a administraţiei publice locale ART. 117

Secretarul unitatii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:
a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi ale preşedintelui consiliului judetean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
b) participă la şedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între acestia si prefect
d) organizează arhiva si evidenţa statistică a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului, respectiv a hotararilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean; e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, si redacteaza hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
g) pregăteşte lucrarile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atribuţii prevăzute de lege sau insarcinari date de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz

Prezentare

Investitii si realizari in Comuna Damuc din 2008 pana in prezent