Cadrul natural şi clima

          Comuna Dămuc este situată în partea central estică a țării, în bazinul râului Dămuc, la 440 km distanță de paralela orașului Zimnicea și la 380 km de meridianul Sulinei. Teritoriul administrativ al comunei Dămuc se află pe malul drept al Pârâului Asău, în zona centrală a Carpaților Orientali.   Altitudinea maximă este de 1792,81 m, iar cea minimă de 650 m pe valea pârâului Dămuc. Satele în cea mai mare parte au forme de relief framântate în lungul râului Dămuc, a pârâului Asău și pârâului Bicăjel (satul Trei Fântâni). Din punct de vedere geotehnic, localitățile componente ale comunei sunt amplasate pe un teren cu soluri aluvionare, cernoziomuri, argile, precum și zone calcaroase. În majoritate predomină la adâncimi de 0,80 – 2,00 m, straturi alternative de balasturi necoezive și nisipuri argiloase.       

            Regimul climatic ce caracterizează localitatea se încadrează în tipul climatic temperat – continental moderat cu ierni moderat reci şi veri răcoroase. Mediile anuale ale temperaturii anului sunt de 8,6oC. Precipitaţiile de 529 mm/anual, sunt neuniform repartizate, luna aprilie fiind cea mai ploioasă. Umiditatea relativă a aerului are o valoare medie anuală de 78%. Direcţia dominantă a vânturilor este nord (28,7%), sud (19%) şi nord-est (9,1%), celelalte direcţii având o participare procentuală mai redusă. Calmul atmosferic are o pondere de 16%. Viteza vântului este de aproximativ 2,3 m/s.

            Hidrologic, zona comunei Dămuc este dominată de râul Dămuc care curge pe directia N – S. Teritoriul comunei aparține bazinului hidrografic al pârâului Dămuc, pârâul Bicăjel și pârâul Asău, neexistând suprafețe lacustre. Prin afluenții săi, pârâul Asău și pârâul Bicăjel, râul Dămuc, colectează apele din precipitații și din izvoarele de pe cuprinsul teritoriului. Râul principal Dămuc, are o lungime de 18,2 km si împreună cu afluenții săi alcătuiește o configurație dentritică. Afluenții răului Dămuc sunt mai importanți pe malul drept față de cei de pe malul stâng, ca suprafață, lungime, panta sau bazin hidrografic. Debitul mediu al pârâului Dămuc este de 0,773 mc/s. Fiind un bazin mic de munte, viiturile ce se produc sunt fie provocate de ploile torențiale din sezonul cald, fie din topirea zăpezilor primavară. Peste albia pârâului Dămuc există cca 75 poduri, din care de-a lungul DJ 127 A sunt 9 poduri construite din beton și 2 construite din lemn, iar diferența sunt poduri realizate de gospodări pentru a le asigura accesul la proprietăți.

           

Comments are closed.